پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی و كارایي روش “درمان كنترل پنيك” در درمان بيماران مبتلا به اختلال پنيك با يا بدون آگورافوبيا

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثر بخشی و كارایي روش “درمان كنترل پنيك” در درمان بيماران مبتلا به اختلال پنيك با يا بدون آگورافوبيا

روش ( درمان كنترل پنیك ) یك درمان انتخابی برای اختلالات پنیك با یا بدون آگورافوبیا می باشد كه اثر بخشی آن در سال 1994 توسط انجمن ملی بهداشت روانی آمریكا ( N.A.M.H) بر اساس مطالعات تجربی كنترل شده، به اثبات رسیده است ( توروسكی و بارلو، 1995). با وجود این در این باره اثر بخشی این روش درمانی كه شاید بهترین نوع درمان شناختی- رفتاری باشد ( بارلو، 1997). در جمعیت ها و مكان های مختلف، اطلاعات كمی در دسترس است. در پژوهش حاضر، اثر بخشی و كارآیي (درمان كنترل پنیك ) در درمان بیماران مبتلا به پنیك با یا بدون آگورافوبیا در یك نمونه ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه بیمار مبتلا به اختلال پنیك و یك بیمار مبتلا به اختلال پنیك همراه با آگورافوبیا كه بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، در یك طرح شبه تجربی تك موردی از نوع حالت اولیه چند گانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. افراد مبتلا به اختلال پنیك در سه مرحله خط پایه، جلسه چهارم، جلسه هشتم و جلسه آخر درمان با پرسشنامه احساسات بدنی BSQ ، شناخت های آگورافوبیك ACQ و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، ثبت تعداد و شدت حملات پنیك مورد ارزشیابی قرار گرفتند. نتایج كلی بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد، روش ( درمان كنترل پنیك ) در درمان بیماران مبتلا به اختلال پنیك با یا بدون آگورافوبیا در یك نمونه ایرانی (4 نفر) اثر بخش است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثر بخشی و كارایي روش “درمان كنترل پنيك” در درمان بيماران مبتلا به اختلال پنيك با يا بدون آگورافوبيا