پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به روش PAIRS بر سبک های دلبستگی و هوش هیجانی زوجین

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به روش PAIRS بر سبک های دلبستگی و هوش هیجانی زوجین

این پرسشنامه اثر بخشی آموزش غنی سازی ازدواج به روش pairs را بررسی میکند و شامل دو بخش است که بخش اول هوش هیجانی و بخش دوم سبکهای دلبستگی را مورد پژوهش قرار می دهد.

برای دانلود پرسشنامه کادر زیر را ببینید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به روش PAIRS بر سبک های دلبستگی و هوش هیجانی زوجین