پرسشنامه رایگان انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

Family Resilience short Scale

عبارتهایی درباره ارتباط ها در خانواده داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم … 2= مخالفم … 3= نظری ندارم … 4= موافقم … 5 = کاملا موافقم

  1. آن چه در خانه اجرا می شود، دستورات والدینم است.
  2. ای کاش من هم در منزل از قدرتی برخوردار بودم.
  3. در منزل به راحتی می توانم درباره موضوعات مختلف اظهار نظر کنم.
  4. اگر نظری مخالف نظر والدینم بیان کنم، آن ها به شدت ناراحت می شوند.
  5. در منزل ما تمامی کارها مطابق قاعده و قانون انجام می شود.
  6. ما فرزندان نیز اجازه داریم مطابق میل شخصی خودمان رفتار کنیم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه