پرسشنامه رایگان ادراک خدا

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک خدا

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی [1]

سید محمد حسن اشرف [2]

The God Image Inventory: by Lawrence‚ R. T

پرسشنامه

·         لطفاً هر يك از عبارات را به دقت بخوانيد و گزينه مناسب را در مقابل هر عبارت علامت بزنيد.

ردیف

عبارات

پاسخ‌ها

1

هرگاه که به دستورات خداوند عمل می کنم، خدا کاری می‌کند که اتفاقات خوبی برایم رخ دهد.

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

2

من معمولاً خدا را به صورت رسمی و غیرصمیمی تجسم می‌کنم.

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

3

گاهی وقتی از خودم می‌پرسم آیا خدا هنوز دوستم دارد، مضطرب می‌شوم.

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

4

کمک خواستن از خدا، به ندرت باعث رخداد خوبی برایم می‌شود.

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

5

من به عشق خداوند به خودم اطمینان دارم.

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

6

وقتی خدا را صدا می‌زنم، جوابم را نمی‌دهد.

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک خدا