پرسشنامه رایگان احوال شخصی وود ورث

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

Woodworth Personal Data Sheet
در این پرسشنامه 76 جمله نوشته شده است . شما هر جمله را به دقت بخوانید و اگر در مورد شما صادق است در ستون “آری” و اگر صادق نیست در ستون “نه” [خیر] ضربدر بزنید . به خاطر داشته باشید که باید عقاید واقعی خودتان را ذکر کنید و هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید.
نمونه سوالات:
1)     همیشه از این که مورد سرزنش واقع شوم می ترسم
آری
خیر
2)     از تاریکی می ترسم.
آری
خیر
3)     من از رعد و برق و طوفان می ترسم.
آری
خیر
4)     من از آب می ترسم.
آری
خیر
5)     از گذشتن از تونل و یا زیر زمین می ترسم.
آری
خیر
6)     از عبور از روی پلی که روی آب باشد می ترسم.
آری
خیر

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احوال شخصی وود ورث