پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی معتادین

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی معتادین

این پرسشنامه شامل 187 سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی معتادین به مواد مخدر و افرادعادی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 19

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های شخصیتی معتادین