پرسشنامه رایگان ویژگی مهارتی مدیران مدارس

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی مهارتی مدیران مدارس

این پرسشنامه شامل 19 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی ویژگی مهارتی مدیران مدارس طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی مهارتی مدیران مدارس