پرسشنامه رایگان ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران

این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال بوده و با هدف مقایسه دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی به لحاظ برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران

این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال بوده و با هدف مقایسه دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی به لحاظ برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج