پرسشنامه رایگان ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه دبیران

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه دبیران

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف مقايسه دبيرستان هاي دولتي و غيرانتفاعي به لحاظ برخورداري از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه مدیران

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه مدیران

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف مقايسه دبيرستان هاي دولتي و غيرانتفاعي به لحاظ برخورداري از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه مدیران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج