پرسشنامه رایگان ویژگیهای سازمان یادگیرنده

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگیهای سازمان یادگیرنده

این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال بوده و با هدف بررسی دبیرستانهای نمونه‌ی دولتی تهران براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده از نظر مدیران و معلمان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگیهای سازمان یادگیرنده