پرسشنامه رایگان مشخص کردن وضعیت موجود نمره گذاری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مشخص کردن وضعیت موجود نمره گذاری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

این پرسشنامه شامل ۱۷ سوال بوده و با هدف ارائه یک الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن باوضع موجود در دبستان‌ها طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مشخص کردن وضعیت موجود نمره گذاری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی