پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه فارغ التحصیلان

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه فارغ التحصیلان

این پرسشنامه شامل ۳۶ سوال بوده و با هدف بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان در ایران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه فارغ التحصیلان

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه مدیران

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه مدیران

این پرسشنامه شامل ۲۹سوال بوده و با هدف بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان در ایران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه مدیران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج