پرسشنامه رایگان واکنش های بین فردی

تاریخ انتشار : 10 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه واکنش های بین فردی

این پرسشنامه شامل 28 سوال بوده و با هدف مقايسه پاسخهاي همدلانه دانشجويان در سبكهاي هويتي طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه واکنش های بین فردی