پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 9

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون 9

درک عواقب هیجان های خود
آزمون عملکردی
مارک دیویس
9th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر یک موقعیت اجتماعی را توصیف می کند که احتمال دارد در آن قرار بگیرید. بعد از هر توصیف از شما خواسته خواهد شد که “ممکن ترین” واکنش یا واکنش های هیجانی را که، شخصا تجربه خواهید کرد، نشان دهید. در بعضی موارد دیگر بیش از یک واکنش امکان پذیر است لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


1. مدتی است غم و افسردگی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. بی اشتهایی
b. بی خوابی
c. تمرکز بهتر
d. بی میلی به رابطه جنسی

2. چند روزی است که اضطراب شدیدی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. افزایش اشتها
b. افزایش خوش بینی
c. بی خوابی
d. نگرانی دائمی

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 9