پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 5

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون 5
درک علت های هیجان های خود

آزمون عملکردی
مارک دیویس
5TH Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر یک موقعیت اجتماعی را توصیف می کند که احتمال دارد در آن قرار بگیرید. بعد از هر توصیف از شما خواسته خواهد شد که “ممکن ترین” واکنش یا واکنش های هیجانی را، که شخصا تجربه خواهید کرد، نشان دهید. در بعضی موارد فقط یک واکنش هیجانی امکان پذیر است، در بعضی موارد دیگر بیش از یک واکنش امکان پذیر است دور آن پاسخ هایی که عملا امکان پذیر است ، خط بکشید.


1. پایان سال است و رئیس سازمان به همه اعلام کرده است حقوق های سال آینده از چه قرار خواهد بود. شما و دوستتان به یکدیگر می کویید که سال آینده چقدر درآمد خواهید داشت. شما اضافه حقوق بسیار مناشبی دریافت کرده اید ولی دوستتان هیچ چیزی دریافت نکرده است. احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواد داد ؟
a) خوشحالی b) خجالت c) گناه کاری d) خشم

2. چند ساعت وقت می گذارید و به مناسبت تولد همسرتان یک شام مفصل می پزید . او گونه شما را می بوسد و می گوید : مرسی . احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواهد داد؟
a) ناراحتی b) غرور c) خطا کاری d) دلسردی

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 5