پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۴

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی  دیویس آزمون ۴

درک علت های هیجان های خود

خود- سنجی

مارک دیویس

۴th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

۱= هرگز در مورد من مصداق ندارد

۲= بندرت در مورد من مصداق دارد

۳= گاهی در مورد من مصداق دارد

۴= اغلب در مورد من مصداق دارد

۵= همیشه در مورد من مصداق دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۴