پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 20

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون 20

استفاده از هیجان های خود
آزمون عملکردی
مارک دیویس
20th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن بخواهید از هیجان های خود استفاده کنید . بعد از هر توصیف، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای استفاده از آن هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .
1. امروز در اداره یک جلسه مهم دارید. با این که زیاد احساس سرحالی نمی کنید، می دانید که باید در این جلسه کاملا مشتاق و علاقمند جلوه کنید. کدام روش یا روش های زیر برای ایجاد چنین هیجانی موثر خواهد بود؟
a. قبل از جلسه مدتی در سکوت ؛ ذهن را متمرکز کردن
b. قبل از جلسه حسابی ورزش کردن
c. قبل از جلسه یک فیلم مهیج نکاه کردن.
d. قبل از جلسه به موسیقی شاد و سرحال آورنده گوش کردن.

2. دو ماه پیش سیگا را ترک کرده اید، با این حال اخیرا احساس می کنید کم کم شُل می شوید و نگران هستید که مبادا دوباره شروع کنید. کدام روش یا روش های زیر برای مقاومت در برابر این وسوسه موثر خواهد بود؟
a. کشیدن یک یا دو نخ سیگار برای کشتن وسوسه
b. به طور مرتب به خود گفتن : ” به سیگار فکر نکن”.
c. به چند سایت اینترنتی ضد سیگار رفتن و به عکسهای ریه های ناسالم نگاه کردن.
d. فهرستی از دلایلی را که به خاطر آن ها سیگار را ترک کرده اید تهیه کردن و موافق یا مخالف بودن با آن ها را دوباره از نظر گذراندن.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 20