پرسشنامه رایگان هموابستگي در زنان متأهل

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هموابستگي در زنان متأهل

این پرسشنامه شامل 13 سوال بوده و با هدف رابطه نقش هاي جنسيتي، هموابستگي و ترس از موفقيت در زنان متأهل فارغ التحصيل طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هموابستگي در زنان متأهل