پرسشنامه رایگان هموابستگی در زنان متأهل

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هموابستگی در زنان متأهل

این پرسشنامه شامل ۱۳ سوال بوده و با هدف رابطه نقش های جنسیتی، هموابستگی و ترس از موفقیت در زنان متأهل فارغ التحصیل طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هموابستگی در زنان متأهل