پرسشنامه رایگان تاثير آموزش رياضي با كمك كامپيوتر بر نگرش و يادگيري درس رياضي

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثير آموزش رياضي با كمك كامپيوتر بر نگرش و يادگيري درس رياضي

چکیده:

این پرسشنامه شامل 20 سوال بوده و با هدف تاثير آموزش رياضي با كمك كامپيوتر بر نگرش و يادگيري درس رياضي دانش آموزان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثير آموزش رياضي با كمك كامپيوتر بر نگرش و يادگيري درس رياضي