پرسشنامه رایگان تاثیر آموزش ریاضی با کمک کامپیوتر بر نگرش و یادگیری درس ریاضی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر آموزش ریاضی با کمک کامپیوتر بر نگرش و یادگیری درس ریاضی

چکیده:

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال بوده و با هدف تاثیر آموزش ریاضی با کمک کامپیوتر بر نگرش و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر آموزش ریاضی با کمک کامپیوتر بر نگرش و یادگیری درس ریاضی