پرسشنامه رایگان نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر و معلمان در مورد فناوري اطلاعات

تاریخ انتشار : 27 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر و معلمان در مورد فناوري اطلاعات

این پرسشنامه شامل 33 سوال بوده و با هدف بررسي دانش، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر و معلمان زن دوره متوسطه شهر تهران در مورد فناوري اطلاعات در اوقات فراغت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر و معلمان در مورد فناوري اطلاعات