پرسشنامه رایگان نيازسنجي آموزشي مديران

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نيازسنجي آموزشي مديران

این پرسشنامه شامل 33 سوال بوده و با هدف نيازسنجي آموزشي مديران سازمان مركزي تعاوني روستايي وزارت جهاد كشاورزي ازديدگاه خود آنان و كارشناسان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نيازسنجي آموزشي مديران