پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی مدیران

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران

این پرسشنامه شامل ۳۳ سوال بوده و با هدف نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان مرکزی تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی ازدیدگاه خود آنان و کارشناسان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران