پرسشنامه رایگان نيازسنجي آموزشي كاركنان

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نيازسنجي آموزشي كاركنان

این پرسشنامه شامل چندین سوال متفاوت بوده و با هدف نيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نيازسنجي آموزشي كاركنان