پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی دبیران از دیدگاه دبیران و مدیران

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی دبیران از دیدگاه دبیران و مدیران

چکیده : این تحقیق در پی یافتن پاسخ به دو سوال است: آیا بین دیدگاه دبیران و مدیران مدارس نسبت به نیازهای آموزشی عمومی تفاوت وجود دارد؟ نیازهای آموزشی آنها کدامند؟ روش تحقیق توصیفی و با استفاده از یکی از فنون نیازسنجی تحت عنوان فن دلفی، شرح وظایف دبیران و اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت آنها، جمع آوری شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نیازسنجی آموزشی دبیران از دیدگاه دبیران و مدیران