پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی-مدرسه

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نوآوری سازمانی-مدرسه

این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی نوآوری سازمانی-مدرسه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نوآوری سازمانی-مدرسه

تعا