پرسشنامه رایگان نقش های جنسیتی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش های جنسیتی

این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال بوده و با هدف رابطه نقش های جنسیتی، هموابستگی و ترس از موفقیت در زنان متأهل فارغ التحصیل دانشگاهی شهر تهران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش های جنسیتی