پرسشنامه رایگان بررسي نقش راديو و تلويزيون در ترويج ايرانگردي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان صنعت توريسم

تاریخ انتشار : 29 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي نقش راديو و تلويزيون در ترويج ايرانگردي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان صنعت توريسم

چکیده : صنعتت توريسم اکنون بعد از خودروسازي بعنوان دومين صنعت در جهان مطرح مي باشد و پيش بيني مي شود تا آينده اي نزديك مقام اول را به خود اختصاص دهد. صنعتي تميز و بدون دود. در ضمن در حاشيه اين صنعت صنايع ديگر مانند راه آهن، هواپيمايي، اتومبيل سازي و … بايد شکوفا گردد. اکنون در حدود 80 درصد صنعت توريسم بر عهده کشورهاي پيشرفته است. در پيشرفت شگرف تکنولوژي ارتباطات و رسانه هاي جمعي در سالهاي اخير در ارتباطات دگرگوني هايي ايجاد کرده است و تماس و مبادله سريع آنها را فراهم نموده و اقوام و ملتهاي مختلف را به هم نزديکتر و وابسته تر کرده است. روشهاي جمع آوري به اقتضاي موضوع روش تحقيق پيمايشي و نوع تحقيق توصيف، تبيين به منزله مناسبترين روش براي جمع آوري اطلاعات مورد نظر قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه با 6 متغير تلويزيون، سنوات شغلي، نوع شغل، ميزان تاثير راديو، جنسيت، تحصيلات است. در نهايت تلويزيون با 4/53 درصد از نظر کارکنان آژانسهاي گردشگري موثرترين رسانه در مقوله گردشگري بوده است. دليل اين امر درگير شدن همه حواس تماشاگران است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي نقش راديو و تلويزيون در ترويج ايرانگردي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان صنعت توريسم