پرسشنامه رایگان بررسی نقش رادیو و تلویزیون در ترویج ایرانگردی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صنعت توریسم

تاریخ انتشار : 29 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نقش رادیو و تلویزیون در ترویج ایرانگردی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صنعت توریسم

چکیده : صنعتت توریسم اکنون بعد از خودروسازی بعنوان دومین صنعت در جهان مطرح می باشد و پیش بینی می شود تا آینده ای نزدیک مقام اول را به خود اختصاص دهد. صنعتی تمیز و بدون دود. در ضمن در حاشیه این صنعت صنایع دیگر مانند راه آهن، هواپیمایی، اتومبیل سازی و … باید شکوفا گردد. اکنون در حدود ۸۰ درصد صنعت توریسم بر عهده کشورهای پیشرفته است. در پیشرفت شگرف تکنولوژی ارتباطات و رسانه های جمعی در سالهای اخیر در ارتباطات دگرگونی هایی ایجاد کرده است و تماس و مبادله سریع آنها را فراهم نموده و اقوام و ملتهای مختلف را به هم نزدیکتر و وابسته تر کرده است. روشهای جمع آوری به اقتضای موضوع روش تحقیق پیمایشی و نوع تحقیق توصیف، تبیین به منزله مناسبترین روش برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه با ۶ متغیر تلویزیون، سنوات شغلی، نوع شغل، میزان تاثیر رادیو، جنسیت، تحصیلات است. در نهایت تلویزیون با ۴/۵۳ درصد از نظر کارکنان آژانسهای گردشگری موثرترین رسانه در مقوله گردشگری بوده است. دلیل این امر درگیر شدن همه حواس تماشاگران است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نقش رادیو و تلویزیون در ترویج ایرانگردی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صنعت توریسم