پرسشنامه رایگان نقش دین در كاهش انحرافات اجتماعی

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش دین در كاهش انحرافات اجتماعی

این پرسشنامه شامل 26 سوال می باشد و با هدف بررسی نقش دین در كاهش انحرافات اجتماعی طراحی شده است.

شما می توانید پرسشنامه مورد نظر را از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش دین در كاهش انحرافات اجتماعی