پرسشنامه رایگان ارزیابی نظر کارمندان در مورد سرپرست سازمان

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نظر کارمندان در مورد سرپرست سازمان

این پرسشنامه شامل ۱۸ گویه بوده و با هدف ارزیابی نظر کارمندان در مورد سرپرست سازمان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نظر کارمندان در مورد سرپرست سازمان