پرسشنامه رایگان نظریه و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نظریه و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن

این پرسشنامه شامل 40 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف نظریه و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 12

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نظریه و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن