پرسشنامه رایگان سبك رهبري مديران ( براساس نظريه ليكرت)

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبك رهبري مديران ( براساس نظريه ليكرت)

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه سبك رهبري مديران ( براساس نظريه ليكرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبك رهبري مديران ( براساس نظريه ليكرت)