پرسشنامه رایگان نشانگان ضربه رواني در كودكان زلزله زده

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نشانگان ضربه رواني در كودكان زلزله زده

این پرسشنامه شامل 21 سوال بوده و با هدف نشانگان ضربه رواني در كودكان زلزله زده  16-11 ساله شهر بم طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نشانگان ضربه رواني در كودكان زلزله زده