پرسشنامه رایگان نشانگان ضربه روانی در کودکان زلزله زده

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نشانگان ضربه روانی در کودکان زلزله زده

این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال بوده و با هدف نشانگان ضربه روانی در کودکان زلزله زده  ۱۶-۱۱ ساله شهر بم طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نشانگان ضربه روانی در کودکان زلزله زده