پرسشنامه رایگان نشانگان رواني

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نشانگان رواني

این پرسشنامه شامل 44 سوال بوده و با هدف نشانگان ضربه رواني در كودكان زلزله زده  16-11 ساله شهر بم طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نشانگان رواني