پرسشنامه رایگان نشانه های خشونت

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نشانه های خشونت

چکیده:

این پرسشنامه شامل ۱۷ سوال بوده و با هدف بررسی مفاهیم صلح و خشونت در فیلمهای سینمای دفاع مقدس طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۵ طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نشانه های خشونت