پرسشنامه رایگان نحوه ی درس خواندن و انگیزش دانش آموزان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نحوه ی درس خواندن و انگیزش دانش آموزان

چکیده:

این پرسشنامه شامل 14 سوال بوده و با هدف بررسي نحوه ی درخواندن و انگیزش دانش آموزان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نحوه ی درس خواندن و انگیزش دانش آموزان