پرسشنامه رایگان نحوه ی ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نحوه ی ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید

این پرسشنامه شامل ۳۳ سوال بوده و با هدف بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به نحوه ی ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نحوه ی ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید