پرسشنامه رایگان نحوه ي ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نحوه ي ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد

این پرسشنامه شامل 33 سوال بوده و با هدف بررسي نظرات دانشجويان دانشگاه هاي تهران نسبت به نحوه ي ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نحوه ي ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد