پرسشنامه رایگان میزان رضایت از کار، سرپرست، حقوق ماهانه، اعطای ترفیع، همکاران

تاریخ انتشار : 9 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان رضایت از کار، سرپرست، حقوق ماهانه، اعطای ترفیع، همکاران

این پرسشنامه شامل ۵ جدول بوده و با هدف بررسی میزان رضایت از کار، سرپرست، حقوق ماهانه، اعطای ترفیع، همکاران طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان رضایت از کار، سرپرست، حقوق ماهانه، اعطای ترفیع، همکاران