پرسشنامه رایگان میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل

چکیده: 

بینش صحیح نسبت به نکات جنسی در زندگی زناشويي مي تواند تامین کننده بهداشت روانی فرد و به تبع آن سلامت روانی جامعه باشد . اگر در زندگی زناشویی ارضا جنسی نباشد عدم اغنای واقعی طرفین آنها رابه تحقق زندگی زناشویی نمی کشاند و شاید منجر به ارضای خارج از زندگی زناشویی شود . در یک طرف این رابطه زنان وجود دارند که سهم عمده ای را در رضايتمندی ایفا می کنند عوامل زیادی بر این رابطه تاثیر می گذارد که یکی از این عوامل موضوع اشتغال زن می باشد . که با توجه به جامعه امروز نه تنها در توسعه و پیشرفت اجتماعی وفرهنگی نقش غیر قابل انکاری دارد بلکه بر حالات هیجانی و حس عزت نفس و رضا يتمندی از خود نیز تاثیر گذار است و چه بسا که این حس کفایتمندی و رضایت از خود بر میزان رضایت از زندگی زناشویی وبه تبع آن رضايتمندی جنسی تاثیر گذار است .

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل