پرسشنامه رایگان میزان توانمندی سالمندان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان توانمندی سالمندان

این پرسشنامه شامل چندین سوال می باشد و با هدف بررسي مقايسه نگرش سالمندان و اطرافيان آنان نسبت به توانمندي هاي شغلي و تربيتي سالمندان و ميزان انتقال آنها به اطرافيان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان توانمندی سالمندان