پرسشنامه رایگان میزان تمایل به اعتیاد

تاریخ انتشار : 5 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد هدف: بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی ردیف سواالات خیلی کم کم گهگاهی زیاد خیلی زیاد ۱ آیا در میان دوستان صمیمی شما معتاد به مصرف مواد مخدر وجود دارد؟

این پرسشنامه دارای 16 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل فرچاد و همکاران (1385) طراحی گردیده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: doc

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد