پرسشنامه رایگان بررسی میزان افسردگی در کادر پرستاری بیمارستان های روانی و غیر روانی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان افسردگی در کادر پرستاری بیمارستان های روانی و غیر روانی

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بوده و با هدف پرسشنامه رایگان بررسی میزان افسردگی در کادر پرستاری بیمارستان های روانی و غیر روانی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان افسردگی در کادر پرستاری بیمارستان های روانی و غیر روانی