پرسشنامه رایگان میزان رضایت شغلی دبیران

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان رضایت شغلی دبیران

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه سبک رهبری مدیران ( براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان رضایت شغلی دبیران