پرسشنامه رایگان میزان توجه برنامه درسی به پرورش مهارتهای کارآفرینی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان توجه برنامه درسی به پرورش مهارتهای کارآفرینی

چکیده : پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره ی کارشناسی رشته علوم (گرایش مدیریت و برنامه ریزی) به پرورش مهارتهای کارآفرینی (مهارت های شخصی، مدیریتی) می پردازد. و با هدف بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره ی کارشناسی رشته ی علوم تربیتی به پرورش مهارتهای کارآفرینی طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان توجه برنامه درسی به پرورش مهارتهای کارآفرینی