پرسشنامه رایگان ميزان توجه برنامه درسي به پرورش مهارتهاي کارآفريني

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان توجه برنامه درسي به پرورش مهارتهاي کارآفريني

چکیده : پژوهش حاضر به بررسي ميزان توجه برنامه درسي دوره ي کارشناسي رشته علوم (گرايش مديريت و برنامه ريزي) به پرورش مهارتهاي کارآفريني (مهارت هاي شخصي، مديريتي) می پردازد. و با هدف بررسي ميزان توجه برنامه درسي دوره ي کارشناسي رشته ي علوم تربيتي به پرورش مهارتهاي کارآفريني طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان توجه برنامه درسي به پرورش مهارتهاي کارآفريني