پرسشنامه رایگان منبع کنترل درونی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط « هانا لوینسون»


این پرسشنامه شامل تعداد سوال درباره نگرش است . هر سوال به یک نظر رایج مربوط می شود . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد . حتما با برخی سوالات موافق و با برخی دیگر مخالف خواهید بود . هر سوال را به دقت بخوانید و بعد بگویید تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید . برای نشان دادن درجه موافقت یا مخالفت خود ، معیاری را که پیش از سوالات آمده است ؛ در نظر بگیرید .
6= خیلی موافق      5= تا اندازه ای موافق      4= کمی موافق      3= کمی مخالف      2= تا اندازه ای مخالف      1= خیلی مخالف


1- این که بتوانم رئیس یک گروه باشم ، به توانایی هایم بستگی دارد .
2- زندگی مرا اغلب رویدادهای تصادفی کنترل می کنند .
3- احساس می کنم که رویدادهای زندگی مرا ، تا اندازه زیادی ، افراد قدرتمند تعیین می کنند .
4- این که به هنگام رانندگی تصادف بکنم یا نه ، به توانایی های من بستگی دارد .
5- وقتی برای خود برنامه ای تنظیم می کنم ، مطمئن هستم که تا آخر آن را انجام خواهم داد .
6- معمولا برایم غیر ممکن است که به بد شانسی معتقد نباشم .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه منبع کنترل درونی