پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از بهداشت زندگی

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وجود منبع استرس از بهداشت زندگی

این پرسشنامه شامل 17 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  بررسی وجود منبع استرس از بهداشت زندگی

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از زندگی شخصی

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وجود منبع استرس از زندگی شخصی

این پرسشنامه شامل 16 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وجود منبع استرس از زندگی شخصی

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از شخصیت فرد

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وجود منبع استرس از شخصیت فرد

این پرسشنامه شامل 23 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وجود منبع استرس از شخصیت فرد

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج