پرسشنامه رایگان مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر

این پرسشنامه شامل 29 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر