پرسشنامه رایگان مقیاس پذیرش اجتماعی

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی

این پرسشنامه شامل 33 سوال  می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس پذیرش اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی

مقیاس پذیرش اجتماعی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

مقیاس پذیرش اجتماعی

هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید .

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان

1.       پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم .
ص
غ
2.       اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم ، تردید نمی کنم .
3.       اگر تشویق نشوم ، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود .
4.       هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام .
5.       گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم .
6.       وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم .
7.       همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس پذیرش اجتماعی

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج