پرسشنامه رایگان مقیاس پاسخ به شیوه اندیشناکی (نولن هوکسما)

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس پاسخ به شیوه اندیشناکی (نولن هوکسما)

این پرسشنامه شامل 22 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس پاسخ به شیوه اندیشناکی (نولن هوکسما) طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس پاسخ به شیوه اندیشناکی (نولن هوکسما)