پرسشنامه رایگان مقیاس ویژگی های افراد فقیر

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس ویژگی های افراد فقیر

این پرسشنامه شامل 38 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی مقیاس ویژگی های افراد فقیر طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 13

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس ویژگی های افراد فقیر