مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

والتر دبلیو. هودسون

Child’s Attitude toward Mother Scale (CAMS)

توجه : این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال توصیه نشده است .

این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با مادرتان تهیه شده است. لطفا با مشخص کردن یکی از اعداد زیر در کنار هر عبارت ، به آن پاسخ دهید .

1=هیچوقت

2= خیلی بندرت

3= کمی از اوقات

4=بعضی اوقات

5= خیلی از اوقات

6= اکثر اوقات

7= همیشه

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر