مقیاس عوامل فقیر – مقیاس هشتم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس عوامل فقیر – مقیاس هشتم

Causes of poverty – scale
لطفا هر یک از عبارات زیر را که در این مقیاس آمده، رتبه یندی کنید.
1. یک دولت فدرال که به گرفتاری نیازمندان حساس نیست.
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

2. عدم تلاش و تنبلی فقرا
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

3. متولد شدن با ضریب هوشی پایین
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس عوامل فقیر – مقیاس هشتم