مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

پرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی
مسعود آذربایجانی
Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment
برادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود منطبق می یابید، در پاسخنامه علامت بزنید. هیچ جمله ای را بدون پاسخ نگذارید و تنها یک پاسخ را انتخاب کنید، نخستین پاسخی که به ذهن شما خطور می کند مورد نظر است .
کاملا مخالفم= 0 تا %25 تا حدودی مخالفم= %26 تا %50 تا حدودی موافقم= %51 تا %75 و کاملا موافقم = %76 تا %100


1) من راه خوشبختی و سعادت را فقط در دین می جویم .
2) گاهی احساس می کنم به خدا نزدیک شده ام.
3) هیچگاه خود را مایوس و رانده شده از درگاه الهی نمی یابم.
4) همیشه نسبت به وعده ها و قول هایی که می دهم پایبندم.
5) تعالیم قران بهترین راهنمای زندگی بشر است.
6) پدر و مادرم را همیشه مورد احترام و محبت قرار می دهم .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده